Obecný úrad

erb

STAROSTA OBCE (2014-2018)

LIPTÁK Slavomír

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE (2014-2018)

Mgr. KOLESÁROVÁ Helena

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (2014-2018)

Mgr. Kolesárová Helena
Dužda Marek
Žuľa Jaroslav
Bačo Martin
Mačová Regina
Mačo Rudolf
Horváth Peter

OBECNÁ RADA (2014-2018)

Mgr. Kolesárová Helena
Žuľa Jaroslav
Mačová Regina

KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORT A  ŠKOLSTVO :

Bačo Martin
Dužda Marek
Mačová Regina

KOMISIA PRE DODRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU :

Bačo Martin
Mačo Rudolf
Horváth Peter

KOMISIA PRE EKONOMIKU A VÝBEROVÉ KONANIA :

Mgr. Kolesárová Helena
Bačo Martin
Mačo Rudolf
Horváth Peter