Všeobecne záväzné nariadenia – Archív

VZN Opady 2016 (2 MB, pdf) 11x VZN stravovanie (360 KB, pdf) 15x Dodatok VZN 2/2015 (203 KB, pdf) 11x Dodatok VZN 1/2015 (431 KB, pdf) 11x VZN 2012 (310 KB, pdf) 8x VZN 2_2014 (515 KB, pdf) 12x VZN 1_2014 (1 MB, pdf) 13x VZN – verejny poriadok (330 KB, pdf) 8x VZN – nakladanie s odpadmi (313 KB, pdf) 8x Schvalene VZN MS (281 KB, pdf) 9x Schvalene VZN 2013 (298 KB, pdf) 8x