OZNAM PRESUNUTIE ZASADNUTIA OZ

Starosta obce informuje občanov, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa prekladá na deň 18.04.2018 ( streda ) o 16 : 00 hod.