RALLY PREŠOV – 14.04.2018 Uzávierka cesty !!!

Dňa 14.04.2018 (sobota) od 10.10 do 12.40 hod. a od 14.25 do 16,50 hod. sa uskutoční 24.ročník Rally Prešov
na trase Kokošovce - Abranovce - Žehňa - Tuhrina.
Celá trať bude uzavretá pre bežnú premávku, autobusové spoje z odchodom z Prešova, Červenice a Varhaňoviec
budú popresúvané v spolupráci s SAD Prešov.

Zoznam príloh: