Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Žehňa.

Petičná a protestná akcia proti výstavbe spaľovne s názvom STOP spaľovni v DRIENOVE!

Vážení občania, keďže petícia proti plánovanému zámeru výstavby spaľovne v areáli bývalej kafilérie v katastri obce Drienov z roku 2019 nám nepomohla zastaviť tento zámer, spustili sme petíciu znova s názvom STOP spaľovni odpadov v Drienove! Petičné hárky nájdete na verejne dostupných miestach v obci Drienov a v okolitých obciach, ktoré prejavili záujem zapojiť sa… Čítať viac

Odpočet vodomerov dňa 1.7.2022 v čase od 7:30 do 13: 00

Dňa   01.07.2022  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Prešov vykonávať periodický  odpočet vodomerov. Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.

Obstarávania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Žehňa

Svoje podnety a návrhy pre Zmeny a doplnky č.1/2022 Územného plánu obce Žehňa môžu občania, fyzické osoby a právnické osoby podávať písomne v termíne do 15.6.2022 na adresu : Obec Žehňa, Žehňa 151, 082 06 Žehňa, alebo osobne na Obecnom úrade, prípadne elektroniky na adresách : obeczehna@atlas.sk , zehnaobec@gmail.com

Zápis detí Materská škola Žehňa

Oznamujeme rodičom detí, že zápis detí do Materskej školy sa bude konať v dňoch od 25.4.2022 do 31.5.2022. Prihlášku a pokyn k zápisu : https://obec-zehna.sk/obec/organizacie/materska-skola/