Oznámenie o prerokovaní konceptu riešenia územného plánu obce Petrovany a správy o hodnotení strategického dokumentu

Kategória

Zverejnené 21. januára 2020.
Upravené 11. marca 2020.