Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Žehňa.

Pozvánka Športový deň detí 4.6.2022 (sobota )

Pozývame všetky deti a ich rodičov na Športový deň detí, ktorý sa uskutoční v soboru dňa 4.6.2022 na námestí obce Žehňa Začína sa behom okolo obce. Štart je o 11:30 pred hasičskou zbrojnicou. Každé dieťa, ktoré sa zúčastní behu, dostane malý darček. Tešiť sa môžete na zmrzlinu, cukrovú vatu, čapovanú kofolu a bohatý sprievodný program.… Čítať viac

Obstarávania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Žehňa

Svoje podnety a návrhy pre Zmeny a doplnky č.1/2022 Územného plánu obce Žehňa môžu občania, fyzické osoby a právnické osoby podávať písomne v termíne do 15.6.2022 na adresu : Obec Žehňa, Žehňa 151, 082 06 Žehňa, alebo osobne na Obecnom úrade, prípadne elektroniky na adresách : obeczehna@atlas.sk , zehnaobec@gmail.com

Zápis detí Materská škola Žehňa

Oznamujeme rodičom detí, že zápis detí do Materskej školy sa bude konať v dňoch od 25.4.2022 do 31.5.2022. Prihlášku a pokyn k zápisu : https://obec-zehna.sk/obec/organizacie/materska-skola/