Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Žehňa.

Obstarávania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Žehňa

Svoje podnety a návrhy pre Zmeny a doplnky č.1/2022 Územného plánu obce Žehňa môžu občania, fyzické osoby a právnické osoby podávať písomne v termíne do 15.6.2022 na adresu : Obec Žehňa, Žehňa 151, 082 06 Žehňa, alebo osobne na Obecnom úrade, prípadne elektroniky na adresách : obeczehna@atlas.sk , zehnaobec@gmail.com

Zápis detí Materská škola Žehňa

Oznamujeme rodičom detí, že zápis detí do Materskej školy sa bude konať v dňoch od 25.4.2022 do 31.5.2022. Prihlášku a pokyn k zápisu : https://obec-zehna.sk/obec/organizacie/materska-skola/

Jarné upratovanie – pristavenie kontajnerov

Oznamujeme Vám, že veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie budú v obci k dispozícii od štvrtku 24.3.2022 do pondelka 28.3.2022 a to na námestí v obci Žehňa a v časti Dúbrava pri hornej zastávke SAD. Následne v pondelok ráno bude kontajner pristavený pod Evanjelickým kostolom.