Oznámenie o začatí Územného konania B/2340/2019 – Su

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
16. októbra 2017