PUBLICITA PROJEKTU KOMUNITNÉ CENTRUM

Vzor plagatu ŽehňaStiahnuť Opis projektu Ciele projektu: Cieľom projektu je s pomocou výstavby nového komunitného centra zabezpečiť komunitné služby v obci, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Komunitné centrum je projektované ako novostavba na pozemkoch, ktorých výlučným vlastníkom je obec Žehňa. Výstavbou objektu s následným obstaraním vnútorného vybavenia sa vytvoria priestory pre denné centrum, komunitné aktivity a voľnočasové aktivity mládeže pre vzdelávanie, záujmové krúžky, doučovanie. Vytvorí sa tiež priestor pre prácu terénnych sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, pre hudobno-dramatické aktivity,...

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Oznamujeme občanom, že komunálne voľby sa budú konať dňa 10.11.2018 tj. sobotu . Volebná miestnosť je zriadená v sále spoločenského domu Žehňa a je otvorená v čase                             od 7 : 00 do 22 : 00. Telefónne číslo na nahlasovanie záujemcov o prenosnú volebnú schránku ( chorý a invalidný občania ) je : 0918 337 987