Oznámenie o uložení písomnosti R. Tomečko

Zverejnené
2. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2022 − 16. júna 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia: Obecný úrad Žehňa
Odosielateľ:
Adresát: Rastislav Tomečko

Prílohy