Preskočiť na obsah

P O Z V Á N K A na Valné zhromaždenie Lesné a pozemkové spoločenstvo Žehňa, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. marca 2020 o 15,30 hodine v spoločenskej sále SD v Žehni