Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby – výstavba VN, NN, TS – VSD

Zverejnené
29. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2022 − 12. apríla 2022
Kategória

Prílohy