VZN č. 1/2022 – ochranné pásmo pohrebiska

Zverejnené
21. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2022 − 5. mája 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy