VZN – Miestne referendum

Zverejnené
7. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2021 − 21. decembra 2021
Kategória

Prílohy