Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Žehňa.

Nadpis

Zverejnené

Oznam – voľba poštou

29.11.2022

Prílohy

Popis

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: zehnaobec@gmail.com, obeczehna@atlas.sk

Oznam pre politické strany

21.11.2022

Prílohy

Popis

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obeczehna@atlas.sk, zehnaobec@gmail.com