Zmluvy

Detailné údaje k jednotlivým záznamom získate kliknutím na zvolený riadok.
Náhľad na originál zmluvy získate následným kliknutím na Popis.

Zmluvy 2019

DatumPopisDodavatelSuma
2019-03-20Dotácia FK RND 2019Obec Žehňa3000
2019-01-25ZM_SEP-IMRK2-2018-002507Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2019-02-26Darovacia zmluva M.G. – Obec ŽehňaM.G.
2019-05-30Dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 22.12.2017Ing. Branislav Vojtek
2019-06-03Kúpna zmluva A.B. – Obec ŽehňaAB1713.38
2019-05-23KÚPNA ZMLUVA OBEC ŽEHŇA – VLASTNÍCI POZEMKOV ( Ulica Dúbrava )Vid zmluva

Zmluvy 2018

DatumPopisDodavatelSuma
2018-12-21Dodatok č. USVRK-OIP-2018/000768-055 MVSR – Obec ŽehňaMV SR0
2018-12-03Kúpna zmluva rozšírenie ROMilena G.4750
2018-10-30Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/001478-002MV SR USVRKViď. zmluva
2018-10-22Dodatok k zmluvePrima banka0
2018-10-10Kúpna zmluva – cesta v Rómskej osadeViď. zmluvaViď. zmluva
2018-10-09Dodatok k zmluve chodník DúbravaTibor Bramuška - BRATEXViď. zmluva
2018-10-02Kúpna zmluva rozšírenie rómskej osady Obec Žehňa- A.B.Anna Beňová1142,25
2018-07-10Zmluva Chodník pre peších Dúbrava č. Zc/7/2018 Obec- BRATEXTibor Bramuška – BRATEX95982,18
2018-07-06Zmluva o dielo Obec Žehňa – Ing. Vojtek č.1/SD/2018Ing. Branislav Vojtek1650
2018-06-08ZMLUVA č. ZO/2018A8717-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBYosobnyudaj.sk, s.r.o.48
2018-06-07Zmluva min.vnútra č.: USVRK-OIP-2018/00768 – 055MV SR0
2018-04-30Kúpna zmluva Obec Žehňa- vlastníci pozemkovVlastníciViď. zmluva
2018-04-25Kúpna zmluva Obec Žehňa – vlastníci pozemkovVlastníciViď. zmluva
2018-04-06Mandátna zmluva 201 0 – 2017 Obec Žehňa – TENDERTEAM s.r.o.TENDERTEAM s.r.o.1960
2018-03-27Zmluva o dielo – Interiérové vybavenie projektu prístavba materskej školy ŽehňaDrevotip, s.r.o.14532
2018-03-27Kúpna zmluva IKTAutoCont SK a.s.1178,4
2018-01-10Zmluva AutoCont SK a.s.AutoCont SK a.s.9116,28
2018-01-10Kúpna zmluva AutoCont SK a.s.AutoCont SK a.s.31061,36
2018-01-10Mandátna zmluva OKC ŽehňaIng. Branislav Vojtek4200
2018-01-10Zmluva o poskytovaní služiebEnergia plus s.r.o.5040
2018-01-10Zmluva o poskytnutí služiebUltima Ratio s.r.o.3120
2018-01-10Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnostiEnergia plus s.r.o.2400

Zmluvy 2017

DatumPopisDodavatelSuma
2017-11-28 Zmluva o dielo – prístavba MŠ  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.  144975.00 
2017-11-28 Kúpna zmluva – odkúpenie RO  Danka Gaľová, rod. Pavlíková Alžbeta Pastirčáková, rod. Pavlíková  9622.00 
2017-11-20 Rozšírenie rómskej osady  Ing. arch. Stanislav Dučay  6350.00 
2017-11-16 Kúpna zmluva – cintorín Dúbrava  Imrich Semančík Ing. Mária Angelovičová, rod. Semančíková  6157.00 
2017-09-11 Kúpna zmluva Obec Žehňa – vlastníci pozemkov  Viacero - Zoznam v prílohe  17133.00 
2017-09-09 KZ - Mgr. Kolesárová, Mgr. Pfeffer  Mgr. Helena Kolesárová, rod. Kolesárová Mgr. Milota Pfeffer, rod. Beňová  1370.00 
2017-08-30 Zmluva o pripojení VSD, a.s. – Obec Žehňa  Východoslovenská distribučná a.s.  0.00 
2017-08-31 Zmluva o zab. doprovodu žiakov pri preprave  SAD Prešov, a.s.  0.00 
2017-08-28 Zmluva o grantovom účte Prima Banka  Prima banka Slovensko a.s.  0.00 
2017-08-11 Dodatok k zmluve o dielo č. 19.05./2017 Kamerový systém  KAMTEL s.r.o.  0.00 
2017-08-01 Zmluva o dielo č. 3/2017 Obec Žehňa – EL VO mont s.r.o.  EL VO mont s.r.o.  7881.00 
2017-07-10 Zmluva o dielo č.2/VO/2017 Obec – Ing. Vojtek  Ing. Branislav Vojtek  200.00 
2017-06-27 Zmluva DHZ č. 147505  Dobrovoľná požiarna ochrana SR  1400.00 
2017-05-16 Zmluva o dodanie prác UPNO 2017  Ing. arch. Ľubomír Polák  1800.00 
2017-06-05 Zmluva Min. vnútra – Obec Žehňa národný projekt TSP  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  0.00 
2017-05-22 Zmluva o dielo – KAMTEL s.r.o.  KAMTEL s.r.o.  9465.00 
2017-05-15 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 2016  HIREKON s.r.o.  930.00 
2017-04-18 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie TJ Budovateľ Žehňa  TJ Budovateľ Žehňa  5000.00 
2017-04-11 Kúpna zmluva Obec Žehňa – vlastníci pozemkov  Vlastníci pozemkov - viď. príloha  11645.00 
2017-04-11 Zmluva o dielo č. 1/VO/2017 Ing. Branislav Vojtek  Ing. Branislav Vojtek  250.00 
2017-04-11 Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  169800.00 
2017-03-28 Kúpna zmluva č. 1775/3030/2016 VSD a.s.  Východoslovenská distribučná a.s.  7540.00 
2017-04-03 Zmluva o zabezpečení doprovodu žiakov pri preprave  SAD Prešov a.s.  0.00 
2017-03-01 Zmluva kamerový systém  MINV Slovenskej republiky  7496.00 
2017-01-18 Kúpna Zmluva E. Velebírová – Obec Žehňa  Ema Velebírová, rod. Železníková  392.00 
2017-01-10 Kúpna zmluva ulica Dúbrava  Zoznam predávajúcich - viď. príloha  1547.00 
2017-01-03 Zmluva o gratovom účte – Obec Žehňa – Prima Banka  Prima banka Slovensko a.s.  0.00 
2017-12-22Zmluva o posk. služieb - Obecné komunitné centrum v obci Žehňa Energia plus 5040.00
2017-12-14KZ Obec Žehňa – Vlastníci pozemkov Vlastníci pozemkov - viď. príloha Viď. príloha

Zmluvy 2016

DatumPopisDodavatelSuma
2016-08-10 Kúpna zmluva : Železníková A. - Obec  Anna Železníková, rod. Mižáková  1.00 
2016-09-14 Darovacia zmluva Anna Sabová  Anna Sabová  0.00 
2016-09-14 Kúpna zmluva - Coop Jednota  COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  316.00 
2016-09-22 Zmluva ČOV 2016  Ing. Richard Soporský  23400.00 
2016-10-03 Zmluva o združenej dodávke elektriny  Slovenský plynárenský priemysel a.s.  0.00 
2016-10-03 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov  0.00 
2016-07-31 Zmluva o poskytnutí dotácie  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  5600.00 
2016-10-13 Zmluva www.obec-zehna.sk  Marián Hamráček  500.00 
2016-10-13 Zmluva Slovenská pošta  Slovenská pošta, a.s.  115.00 
2016-12-01 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 3/2016  Obec Žehňa  500.00 
2016-12-05 Kontrakt - Umelé kamenivo  U. S. Steel Košice, s.r.o.  150.00 
2016-12-05 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci  Mgr. Tatiana Frištiková - advokátka  0.00 
2016-11-16 Kúpna zmluva C KN 462/13  Danka Gaľová  965.00 
2016-11-14 Zmluva o dielo - Prístavba MŠ  MJM Group s.r.o.  2000.00 
2016-12-09 Mimoškolská záujmová aktivita žiakov 2016  Mesto Prešov  310.00 
2016-11-16 CVČ 02/2016  Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov  248.00 
2016-10-11 Zmluva o dielo - DRUPPROJEKT IPZ  DRUPPROJEKT IPZ  5340.00 
2016-12-28 Nájomná zmluva  Sopčák Martin  250.00