Obecný úrad

erb

STAROSTA OBCE (2019-2022)

LIPTÁK Slavomír

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE (2019-2022)

Ing. Galdun Dušan

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (2019-2022)

Ing. Galdun Dušan
Ing. Cyril Krajňák
Jaroslav Sendža
Tomáš Mačo
Ján Šimko
Peter Horváth
Milan Mačo

OBECNÁ RADA (2019-2022)

 

KOMISIA PRE KULTÚRU, ŠPORT A  ŠKOLSTVO :

 

KOMISIA PRE DODRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU :

 

KOMISIA PRE EKONOMIKU A VÝBEROVÉ KONANIA :