Obecný úrad

erb

STAROSTA OBCE (2019-2022)

LIPTÁK Slavomír

ZÁSTUPCA STAROSTU OBCE (2019-2022)

Ing. Galdun Dušan

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (2019-2022)

Ing. Galdun Dušan
Ing. Cyril Krajňák
Jaroslav Sendža
Tomáš Mačo
Ján Šimko
Peter Horváth
Milan Mačo

KOMISIA PRE DODRŽIAVANIE VEREJNÉHO PORIADKU:

Ing. Krajňák Cyril, Horváth Peter, Mačo Milan, Sendža Jaroslav, Šimko Ján

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU :

Ing. Galdun Dušan, Mačo Tomáš, Sendža Jaroslav

KOMISIA PRE KULTÚRU A ŠPORT :

Ing. Galdun Dušan, Ing. Krajňák Cyril, Horváth Peter

 KOMISIA VÝSTAVBU, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE a ŽP :

Ing. Galdun Dušan, Ing. Krajňák Cyril, Mačo Tomáš

KOMISIA PRE VÝBEROVÉ KONANIA:

 Horváth Peter, Ing. Krajňák Cyril, Šimko Ján