Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Galdun Dušan
Ing. Cyril Krajňák
Jaroslav Sendža
Tomáš Mačo
Ján Šimko
Peter Horváth
Milan Mačo

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 5. decembra 2019.