Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Igor Gabčo
Bc. Erik Engeľ
Lukáš Holub
Eduard Mačo
Marek Mačo
Ján Šimko
Jaroslav Sendža