Program odpadového hospodárstva Obce Žehňa 2016-2020