Verejná vyhláška – Rekreačné domy Dubový háj, Chrasť Žehňa