Voľby Starostu Obce – Preberanie Kandidátnych listín

Kandidátne listiny na starostu obce Žehňa sa preberajú na Obecnom úrade počas úradných hodín do 23.07.2019. Dňa 23.07.2019 do 24,00 hod.
Kontaktná osoba :
p. Makarová Janka tel.: 0918 337 987