Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Žehňa konaných 21.09.2019