VSD – výzva na okliesnenie a odstránenie drevín pod NN vedením do 5.6.2022

Kategória

Viac informácií v prílohe

Zverejnené 19. mája 2022.
Bez úpravy .