Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Žehňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že bol vypracovaný strategický dokument „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. Bližšie informácie nájdete na odkaze https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-