Kronika obce

Z dejín obce Žehňa

Žehňa leží na západnom svahu Slánskych vrchov v prameni oblasti potoka Balka. Postavenie murovaného kostola v polovici 13. storočia dokazuje, že dedina jestvovala už predtým. Názvy obce sa neustále menili ale ich základ sa výrazne nemenil. Segnia, Zegnya, Zegňa ale aj Žegňa. Vzhľadom na názov a sídliskovú rozvinutosť je dosť pravdepodobné, že obec jestvovala už pred 11. storočím. Podľa tradície stál v Žehni kamenný hrad, ktorý až do roku 1312 vlastnili templári. Dnes však po ňom nie sú žiadne stopy. Podobne vraj zanikli aj ďalšie dva kaštiele, ktoré si dali postaviť tamojší zemepáni Ketzerovci. V obci sa nachádza i novorenesančná krypta z druhej polovice 19. storočia.  Celá stavba je zaklenutá kupolou. Na novom oltári sú erby v rolverkovej kartuši, pod nimi nápis, na ktorom je uvedený rok 1627.

1263

Potok

O potoku pomenovanom podľa obce je správa z roku 1263

1312

Kamenný hrad

Podľa tradície stál v Žehni kamenný hrad, ktorý až do roku 1312 vlastnili templári. Dnes však po ňom nie sú žiadne stopy.

1346

Prvá písomná zmienka

Najstarší listinný doklad o obci je správa z roku  1346.

1948

Názov obce

V roku 1948 sa názov obce premenoval na už dnes známy Žehňa.

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 13. júla 2021.