Profil verejného obstarávania

Obec Žehňa

Sídlo: Žehňa číslo 151 082 06 Žehňa okres Prešov Slovenská republika

IČO:

DIČ:

Zverejnené 25. júna 2019.
Upravené 19. decembra 2019.