Obec

Žehňa leží na západnom svahu Slánskych vrchov v prameni oblasti potoka Balka, v nadmorskej výške okolo 425 m.n.m. Postavenie murovaného kostola v polovici 13. storočia dokazuje, že dedina jestvovala už predtým. O potoku pomenovanom podľa obce je správa z roku 1263. Najstarší listinný doklad o obci je správa z roku  1346 .V písomnostiach zo 14.- 16. storočia sa vyskytuje pod názvom Žegňa. Vzhľadom na názov a sídliskovú rozvinutosť je dosť pravdepodobné, že obec jestvovala už pred 11. storočím. Podľa tradície stál v Žehni kamenný hrad, ktorý až do roku 1312 vlastnili templári. Dnes však po ňom nie sú žiadne stopy. Podobne vraj zanikli aj ďalšie dva kaštiele, ktoré si dali postaviť tamojší zemepáni Ketzerovci. V obci sa nachádza i novorenesančná krypta z druhej polovice 19. storočia.  Celá stavba je zaklenutá kupolou. Na novom oltári sú erby v rolverkovej kartuši, pod nimi nápis, na ktorom je uvedený rok 1627.

Názvy obce
r. 1330 – Segnia
r. 1773 – Zegnya
r. 1786 – Zegňa
r. 1808 – Žegňa
r. 1948 – Žehňa

K obci Žehňa pripadá časť Dúbrava, ktorá bola odčlenená od obce Mirkovce v roku 1979, ako aj rómska osada.

V obci sa nachádza  :

 • základná škola  1.roč. – 4.ročníka
 • materská škola
 • školská jedáleň pri MŠ
 • knižnica
 • obecný dom
 • pošta
 • ambulancia všeobecný lekár pre dospelých
 • ambulancia stomatológ
 • lekáreň
 • futbalové ihrisko
 • predajňa COOP Jednota
 • 2 súkromné predajne rozličného tovaru
 • bar – bistro
 • evanj. kostol z 13.storočia
 • rímsko-katolícky kostol
 • dom smútku

V obci funguje :

Futbalový klub TJ Budovateľ Žehňa

Dobrovoľný hasičský zbor Žehňa

Od 01.10.2012 sa v obci realizuje projekt pod názvom Terénna sociálna práca v obciach.

http://www.obce.info/sk/slovensko/presovsky-kraj/okres-presov/zehna/celok-zehna