Kontakt

Obecný úrad
Žehňa 151
08206

Tel.č.: 051 / 77 98 328

E-mail: obeczehna@atlas.sk
zehnaobec@gmail.com

Starosta obce: Atila Géňa

Tel.č.: 0918 337 982

Referentky verejnej správy : Mgr. Júlia Ferková

Tel.č.: 0918 337 987

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Ľudmila Kopčáková

Kancelária TSP: 0918 147 043 , email : terennazehna@gmail.com

Materská škola Žehňa : 0951 759 259, email : zehnams@gmail.com

Základná škola Žehňa : 0948 199 362 , email : zszehna@gmail.com

Komunitné Centrum Žehňa : 0948 932 633, email: kc.zehna@gmail.com
Mgr. Ivana Blecharžová – odborný pracovník – garant KC
Mgr. Bianka Jenčuráková – odborný pracovník
Jana Cvoreňová – asistent odborného pracovníka

Správca cintorína: Peter Šiška

IČO: 00328057

DIČ: 2021296772