Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Žehňa.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 18.4.2024

Začiatok účinnosti 19.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 37 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ 96 project s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 5, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 47253711

URL profilu verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/502147

Prílohy

Dátum podpísania 16.4.2024

Začiatok účinnosti 17.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ Mesto Prešov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 73, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 00327646

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.4.2024

Začiatok účinnosti 12.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Telovýchovná jednota Budovateľ Žehňa

Objednávateľ - Sídlo , 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 31304613

Dodávateľ Obec Žehňa

Dodávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Dodávateľ - IČO 00328057

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.3.2024

Začiatok účinnosti 9.4.2024

Koniec účinnosti 31.8.2026

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.4.2024

Začiatok účinnosti 9.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 83 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ ENDORFINE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Gabriela Povalu 2457/15, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36436771

URL profilu verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498787

Prílohy

Dátum podpísania 26.3.2024

Začiatok účinnosti 8.4.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 8 986,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 18.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 15.3.2024

Začiatok účinnosti 18.3.2024

Koniec účinnosti 18.4.2025

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Veľký Šariš

Objednávateľ - Sídlo Korpašská 7, 082 21 Veľký Šariš

Objednávateľ - IČO 52549313

Dodávateľ Obec Žehňa

Dodávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Dodávateľ - IČO 00328057

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.1.2024

Začiatok účinnosti 17.1.2024

Koniec účinnosti 31.1.2025

Suma s DPH 5 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ JUDr. Matúš Lemeš, advokát

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42241740

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.1.2024

Začiatok účinnosti 15.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Nevi band

Dodávateľ Obec Žehňa

Dodávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Dodávateľ - IČO 00328057

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy