Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Žehňa.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.2.2023

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Atrium n.o.

Objednávateľ - Sídlo Dilongova 15, 080 01 Prešov

Objednávateľ - IČO 45745692

Dodávateľ Obec Žehňa

Dodávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Dodávateľ - IČO 00328057

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.1.2023

Suma s DPH 299 789,10 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ StaMi-a s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kapušianska 580/110, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 46181644

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti 9.1.2023

Koniec účinnosti 31.1.2024

Dátum podpísania 4.1.2023

Suma s DPH 4 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ JUDr. Matúš Lemeš, advokát

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42241740

Prílohy

Začiatok účinnosti 3.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ Úradovňa NR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Novozámocká 67, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 54262046

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ Slovenský pozemkový fond

Dodávateľ - Sídlo Búdková 36, 817 15 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17335345

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti 4.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ SPP - distribúcia , a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35910739

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH 223 680,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ AGROTEM-MJ, .s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 36399281

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žehňa

Objednávateľ - Sídlo Žehňa 151, 082 06 Žehňa

Objednávateľ - IČO 00328057

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis