VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 25.05.2019

Oznamujeme občanom, že voľby do európskeho parlamentu pre rok 2019 sa uskutočnia dňa 25.05.2019. Volebná miestnosť bude zriadená v priestoroch sály SD Žehňa. Čas konania volieb je od 07: 00 hod. do 22: 00 hod. Telefónne číslo do volebnej miestnosti : 0918 337 987 – slúži aj na nahlásenie prenosnej volebnej schránky občanom, ktorí hlavne zo zdravotných dôvodov nemôžu prísť odvoliť do volebnej miestnosti. https://www.minv.sk/?volby-ep