Dočasné útočisko pre štátnych občanov Ukrajiny – INFORMÁCIA

Oznamujeme Vám, že v prípade, že sa rozhodnete vo svojej domácnosti poskytnúť dočasné útočisko, ste povinný to oznámiť na Obecnom úrade, Obec je povinná túto skutočnosť hlásiť polícii.
V prílohe nájdete informačný materiál.

Zverejnené 3. marca 2022.
Bez úpravy .