Dočasné útočisko pre štátnych občanov Ukrajiny – INFORMÁCIA

3.3.2022 zverejnil/a zehna_obec.

Oznamujeme Vám, že v prípade, že sa rozhodnete vo svojej domácnosti poskytnúť dočasné útočisko, ste povinný to oznámiť na Obecnom úrade, Obec je povinná túto skutočnosť hlásiť polícii.
V prílohe nájdete informačný materiál.