Návrh VZN – poplatky v Komunitnom centre

Zverejnené 24. augusta 2021.
Upravené 27. augusta 2021.