Preskočiť na obsah

Oznámenie RÚVZ so sídlom v Prešove

Zverejnené 9.8.2023.

RÚVZ oznamuje, že v susednej obci sa vyskytuje vírusové ochorenie žltačka typu A. Preto vyzývame občanov k dôslednej hygiene, a to umývanie rúk mydlom a vodou po každom použití toalety, ako aj pred jedlom. Zároveň sa odporúča dezinfikovať kľučky, toalety napríklad savom.