Výsledky testovania AG testami 18.4.2021

Včera sme v našej obci vykonali 473 testov.
Počet pozitívne testovaných občanov : 0
Počet našich občanov : 0

Zverejnené 19. apríla 2021.
Bez úpravy .