Cestovný poriadok SAD Prešov

14.10.2020 zverejnil/a zehna_obec.

Kategória

Popis zmeny :
Spoj č. 55 a č. 52 bude premávať počas šk. vyučovania v stredu, štvrtok, piatok
Spoj č. 32 časový posun odchodu zo zastávky Červenica, horný koniec z 12:20 na 12:25