Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu plán udržateľnosti mobility PSK na životné prostredie

20.1.2020 zverejnil/a zehna_obec.

Kategória