Informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu plán udržateľnosti mobility PSK na životné prostredie

Kategória

Zverejnené 20. januára 2020.
Upravené 11. marca 2020.