Návrh VZN o dočasnom parkovaní

Kategória  

Zverejnené 12. júna 2020.
Upravené 15. júna 2020.