Návrh VZN o dočasnom parkovaní

Kategória

Zverejnené 12. júna 2020.
Upravené 15. júna 2020.