Obstarávania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Žehňa

2.5.2022 zverejnil/a zehna_obec.

Kategória

Svoje podnety a návrhy pre Zmeny a doplnky č.1/2022 Územného plánu obce Žehňa môžu občania, fyzické osoby a právnické osoby podávať písomne v termíne do 15.6.2022 na adresu : Obec Žehňa, Žehňa 151, 082 06 Žehňa, alebo osobne na Obecnom úrade, prípadne elektroniky na adresách : obeczehna@atlas.sk , zehnaobec@gmail.com