Odpočet vody 09-10.07.2020

Kategória

Dňa   09.-10.07.2020  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Prešov

vykonávať periodický  odpočet vodomerov.

Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.

Zverejnené 6. júla 2020.
Bez úpravy .