OZNAM : VODA Z VODOVODU JE PITNÁ.

Kategória

Na základe oznámenia VVS a.s. oznamujeme , že voda z vodovodu spĺňa všetky náležitosti pitnej vody.
Týmto sa ruší rozvoz vody cisternami.

Zverejnené 9. júla 2020.
Bez úpravy .