Oznámenie o prerokovaní konceptu riešenia územného plánu obce Petrovany a správy o hodnotení strategického dokumentu

21.1.2020 zverejnil/a zehna_obec.

Kategória