Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informácie

Kategória  

Vážení občania.
Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži ako podklad na spracovanie údajov ohľadom Sčítania domov a bytov 2021. Pred jeho vyplnením si prosím prečítajte inštrukcie na zadnej strane dotazníka. Vyplnený dotazník môžete doručiť osobne na Obecný úrad počas stránkových dní, prípadne ho môžete zaslať emailom na obeczehna@atlas.sk ( do predmetu emailu je potrebné uviesť Vaše meno a súpisné číslo stavby)

Zverejnené 7. augusta 2020.
Upravené 12. augusta 2020.