Štatistický úrad SR – zisťovanie o používaní spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnosti

Kategória

Zverejnené 16. júna 2022.
Bez úpravy .