Preskočiť na obsah

TESTOVANIE COVID 19 HARMONOGRAM PODĽA ČASOV:

Zverejnené 29.10.2020.

Kategória

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID 19 sa v našej obci uskutoční v dňoch 31.10.2020 (sobota) a 01.11.2020 (nedeľa). Odberné a testovacie miesto je určené v Žehni č. 20 ( Základná škola pri evanjelickom kostole)
Zverejňujeme priebežný harmonogram. Upozorňujeme občanov, že tento harmonogram je len orientačný a o jeho zmene Vás budeme informovať priebežne počas testovania a to obecným rozhlasom a taktiež na stránke obce.
SOBOTA :
7:00 – 8:00 Žehňa, časť Dúbrava čísla domu : 82, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94
8:00 – 9:00 Žehňa, časť Dúbrava čísla domu : 95, 96, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110
9:00 – 10:00 Žehňa, časť Dúbrava čísla domu: 111, 114, 128, 129, 147, 148, 149, 156, 167, 168
10:00 – 10:30 Žehňa, časť Dúbrava čísla domu : 176, 178, 186, 205, 206, 209
10:30 – 12:00 Žehňa čísla domu : 151, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 77, 78, 117, 191
13:00 – 15:00 Žehňa čísla domu : 37, 135, 132, 133
15:00 – 17:00 Žehňa čísla domu : 130, 131, 48, 42
17:00 – 18:00 Žehňa čísla domu : 139, 76, 43- C, 171
18:30 – 20:30 Žehňa čísla domu : 119, 39, 43 – D
20:30 – 21:30 Žehňa čísla domu : 45

NEDEĽA :
7:00 – 8:00 – Žehňa, čísla domu : 21, 23, 24, 25, 120, 155, 118, 159, 177, 207, 70, 68, 66
8:00 – 9:00 – Žehňa, čísla domu : 81, 28
9:00 – 10:00 – Žehňa, čísla domu : 30, 32, 33, 56, 55, 58, 49, 112, 150, 157
10:00 – 12:00 Žehňa čísla domu : 69, 67, 65, 64, 63, 74, 113, 115, 116, 121, 122, 124, 125, 127, 143, 169, 174, 179, 180, 182, 187, 190, 201, 210, 211
13:00 – 15:00 Žehňa, čísla domu : 51, 44, 34, 80
15:00 – 18:00 Žehňa, čísla domu : 61, 137, 138, 41, 40, 79, 170
18:30 – 21:30 Žehňa, čísla domu : 46, 43 V, 43 I, 47, 136

V prípade, že budete v danom čase v práci, alebo pre iný vážny dôvod sa nebudete môcť dostaviť na testovanie v určenom termíne, môžete prísť v ktoromkoľvek čase.