Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória  

Zverejnené 7. apríla 2020.
Bez úpravy.