Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Kategória

Všetky potrebné informácie a podrobnosti na linku : https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Zverejnené 16. júna 2022.
Upravené 20. júna 2022.