Zápis detí do MŠ

Kategória

Oznamujeme rodičom detí, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 3.5.2021 – 31.5.2021 ( bližšie informácie ako aj prihlášku nájdete v prílohách )

Zverejnené 3. mája 2021.
Bez úpravy .