Zmena času konania OZ dňa 28.11.2022 (pondelok)

Kategória

OZ sa bude konať dňa 28.11.2022 (pondelok) o 14:00 hod.

Zverejnené 28. novembra 2022.
Bez úpravy .