Obecná Hostina 6.9.2020

Kategória

Obec Žehňa a poslanci OZ Vás pozývajú na Hostinu dňa 6.9.2020 zo začiatkom o 15- stej hodine v strede obce na námestí.
Zabaviť Vás príde folklórna skupina Záborský zo Župčan a hudobná skupina SONG.
Občerstviť sa môžete pivom a zajesť guľáš za symbolickú cenu 0,50 €.
Srdečne Vás pozývame !
Upozornenie : Pre šírenie COVID 19 Vás všetkých žiadame dôrazne dodržiavať pokyny hygienika SR a pokyny organizátorov tejto akcie.

Zverejnené 4. septembra 2020.
Bez úpravy .